Gia Lộc: 300 ha rau màu được bao tiêu

THỨ TƯ, 16/09/2020 18:17:44

Vụ đông năm nay, huyện Gia Lộc có 300 ha rau màu có hợp đồng bao tiêu từ đầu vụ, tăng 50 ha so với năm trước.


Vụ đông năm nay, huyện Gia Lộc có 300 ha rau màu được bao tiêu từ đầu vụ
Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Gia Lộc, vụ đông năm nay, toàn huyện có 300 ha rau màu có hợp đồng bao tiêu từ đầu vụ, tập trung ở các xã Phạm Trấn, Đoàn Thượng, Toàn Thắng, Gia Lương, tăng 50 ha so với năm trước. Doanh nghiệp cam kết thu mua toàn bộ sản lượng với giá cạnh tranh. Huyện xây dựng thêm 44 ha rau màu đạt chuẩn VietGAP thuộc các xã Đoàn Thượng, Quang Minh, Gia Lương, Gia Khánh và Đức Xương.

Vụ này, huyện có kế hoạch gieo trồng 2.700 ha rau màu, duy trì 100 ha rau màu đã được chứng nhận đạt chuẩn VietGAP. 
DC