Gia Lộc hỗ trợ nông dân làm nhà màng, nhà lưới

THỨ HAI, 19/10/2020 19:04:00

UBND huyện Gia Lộc hỗ trợ nông dân làm nhà màng, nhà lưới với định mức 100.000 đồng/m2 nhà màng và 50.000 đồng/m2 nhà lưới.


Nhà màng gieo rau giống ở xã Phạm Trấn
Hiện một số hộ ở các xã Phạm Trấn, Đoàn Thượng, Nhật Tân có nhu cầu nhận hỗ trợ với tổng diện tích đăng ký 20.000 m2 nhà màng, nhà lưới.

Đến nay, toàn huyện có 98.800 m2 nhà màng, 5.300 m2 nhà lưới. Diện tích nhà màng, nhà lưới trong huyện chủ yếu gieo cây giống, trồng rau hữu cơ, dưa lưới, hoa... với giá trị sản xuất đạt 2 tỷ đồng/ha/năm.
                                                                                      NM