Gia Lộc huy động trên 2.324 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

THỨ HAI, 24/02/2020 14:21:37

Sau 8 năm, huyện Gia Lộc đã huy động trên 2.324 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới.

Trong đó ngân sách Trung ương, tỉnh và huyện hỗ trợ gần 290 tỷ đồng, ngân sách xã trên 437 tỷ đồng, nhân dân đóng góp gần 257 tỷ đồng, còn lại là các nguồn vốn vay tín dụng, vốn của các doanh nghiệp, HTX...

Từ nguồn kinh phí trên, huyện Gia Lộc đã đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển sản xuất. Đến nay, 100% đường trục xã, liên xã, trục thôn, ngõ xóm và gần 94% đường trục chính ra đồng được bê tông hóa. Huyện xây dựng thêm 510 phòng học, 398 phòng chức năng của các cấp trường; kiên cố hóa trên 45 km kênh mương...

PV