Gia Lộc: Phấn đấu 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

THỨ HAI, 21/09/2020 09:08:52

Trong giai đoạn 2021-2025, huyện Gia Lộc phấn đấu 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao.

Trong đó, các xã Gia Tân và Toàn Thắng phấn đấu hoàn thành xây dựng NTM nâng cao vào năm 2021; xã Hồng Hưng hoàn thành vào năm 2022; năm 2023 có các xã Đức Xương, Hoàng Diệu, Tân Tiến và Gia Khánh; năm 2024 có các xã Phạm Trấn, Lê Lợi và năm 2025 có các xã Nhật Tân, Thống Kênh, Thống Nhất, Yết Kiêu, Đồng Quang.

Gia Lộc còn phấn đấu năm 2023 có các xã Quang Minh, Đoàn Thượng và Hồng Hưng đạt NTM kiểu mẫu; năm 2025 có Toàn Thắng, Gia Khánh và Gia Lương đạt danh hiệu này. 

Để thực hiện mục tiêu trên, Gia Lộc cần khoảng 632 tỷ đồng để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.
PV