Giảm 750 ha lúa mùa

THỨ NĂM, 21/05/2020 15:25:11

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, vụ mùa năm nay toàn tỉnh phấn đấu gieo cấy 56.250 ha lúa, giảm 750 ha so với vụ mùa năm trước.

Diện tích lúa mùa giảm do nông dân chuyển sang trồng rau màu và một phần dành cho phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. 

Theo dự báo, thời tiết vụ mùa năm nay sẽ diễn biến cực đoan, có nhiều đợt mưa lớn gây ngập úng nên nông dân cần gieo cấy sớm. Trong đó, trà mùa sớm chiếm khoảng 27% diện tích, cấy chân cao, cho thu hoạch trước ngày 5.10 để tạo quỹ đất gieo trồng cây vụ đông. Trà mùa muộn chiếm 8% diện tích, tập trung vào các giống nếp cái hoa vàng, nếp quýt, nếp xoắn, còn lại là diện tích lúa mùa trung. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khuyến khích người dân dùng các giống lúa có năng suất, chất lượng tốt, thích ứng thời tiết, chống chịu được bệnh bạc lá, lùn sọc đen, vàng lụi để tăng năng suất.

Vụ mùa năm nay, ngoài hỗ trợ vùng gieo cấy lúa tập trung, tỉnh còn hỗ trợ các mô hình sử dụng máy cấy. 

PV