Giống lúa M1-NĐ và lúa lai TH6-6 cho năng suất cao

THỨ BẢY, 19/09/2020 19:32:22

Cả hai giống lúa M1-NĐ và lúa lai TH6-6 đều thích hợp nhân rộng trong vụ mùa các năm tiếp theo.

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Ninh Giang đánh giá hiệu quả mô hình sản xuất giống lúa M1-NĐ chiều 18.9

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Ninh Giang vừa đánh giá hiệu quả mô hình sản xuất giống lúa M1-NĐ kết hợp sử dụng phân bón Lục Thần Nông trong vụ mùa năm nay. Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng (Học viện Nông nghiệp Việt Nam) đánh giá kết quả thực hiện mô hình trình diễn giống lúa lai TH6-6 trên địa bàn tỉnh.

Mô hình sản xuất giống lúa M1-NĐ được 5 HTX dịch vụ nông nghiệp Tam Cường, Hữu Chung, Hồng Thái, Nghĩa An, Quyết Thắng thực hiện với 532 hộ tham gia, tổng diện tích 65 ha.

Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện Tứ Kỳ, Gia Lộc, Ninh Giang sản xuất thử nghiệm giống lúa lai TH6-6 với tổng diện tích 100 ha.

Kết quả cho thấy cả 2 giống lúa thuần M1-NĐ và giống lúa lai TH6-6 đều có khả năng sinh trưởng tốt, đẻ tập trung, chống đổ tốt. Giống M1-NĐ hạt dài, chịu chua phèn, phù hợp với chân vàn, vàn thấp. Hai HTX Hữu Chung và Quyết Thắng sử dụng phân bón Lục Thần Nông cho thấy giống lúa M1-NĐ sinh trưởng tốt hơn, lá xanh, cứng và dày hơn, bộ rễ lúa ăn sâu và rộng hơn, số nhánh hữu hiệu cao hơn 1-2 dảnh/khóm.

Cả 2 giống lúa trên so với các giống đối chứng đều có khả năng chống rầy tốt hơn, nhiễm một số loại sâu bệnh nhẹ hơn.
Năng suất dự kiến của giống M1-NĐ đạt từ 2,1-2,5 tạ/sào, sau khi trừ chi phí cho thu lãi 1,4 triệu đồng/sào, cao hơn giống đối chứng BC15 150.000 đồng/sào. Năng suất dự kiến giống lúa lai TH6-6 đạt 7,1-7,36 tấn/ha, cao hơn giống đối chứng 1,5 tấn/ha, sau trừ chi phí thu lãi gần 15,7 triệu đồng/ha.
Việt Quỳnh