Hải Dương phấn đấu hoàn thành gieo cấy trà mùa sớm, mùa trung trước ngày 10.7

CHỦ NHẬT, 05/07/2020 17:42:03

Việc thu hoạch lúa chiêm xuân muộn ảnh hưởng tới thời gian sản xuất vụ mùa. Đến ngày 5.7, Hải Dương mới gieo cấy được 35.512 ha lúa mùa, đạt 63,1% kế hoạch.

Toàn tỉnh phấn đấu gieo cấy xong trà mùa sớm, mùa trung trước ngày 10.7

Đến ngày 5.7, toàn tỉnh gieo cấy được 35.512 ha lúa mùa, đạt 63,1% kế hoạch, ít hơn 10.854 ha so với cùng kỳ năm trước. Việc thu hoạch lúa chiêm xuân muộn đã ảnh hưởng tới thời gian sản xuất vụ mùa. Các huyện có tiến độ gieo cấy nhanh là Thanh Miện (96,9%), Nam Sách (89,9%), Ninh Giang (86,8%). TP Hải Dương có tiến độ gieo cấy chậm, mới đạt 26,5% kế hoạch.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương chỉ đạo nông dân đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa mùa, phấn đấu xong trà mùa sớm, mùa trung trước ngày 10.7 và mùa muộn trước ngày 20.7. Nông dân cung cấp đủ nước tưới dưỡng cho mạ, lúa mới cấy, đề phòng bị chết khi trời nắng nóng.

  NM