Hai giống lúa thuần chất lượng cho năng suất, chất lượng cao

THỨ TƯ, 27/05/2020 19:37:39

Các giống lúa thuần chất lượng Đài thơm 8 và giống lúa thuần QP-5 gieo cấy trong vụ chiêm xuân 2020 đều cho năng suất cao hơn giống đối chứng Bắc thơm số 7.


Các đại biểu tham quan mô hình sản xuất giống lúa QP-5 tại xã Vĩnh Hồng

Chiều 27.5, Trung tâm Ứng dụng khoa học - công nghệ và khảo nghiệm giống tỉnh (Sở Khoa học và Công nghệ) tổ chức hội thảo đầu bờ đánh giá kết quả 2 giống lúa gieo cấy trong vụ chiêm xuân 2020.

Giống lúa thuần chất lượng Đài thơm 8 được gieo cấy tại các huyện Nam Sách, Ninh Giang, Thanh Miện, Tứ Kỳ và Bình Giang với quy mô 50 ha. Giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn, gạo ngon, chống chịu với điều kiện ngoại cảnh và sâu bệnh tốt. Năng suất trung bình đạt 62,5 tạ/ha, cao hơn 11,2 tạ/ha so với giống lúa đối chứng Bắc thơm số 7.

Giống lúa thuần QP-5 được gieo cấy tại các xã Vĩnh Hồng (Bình Giang), Định Sơn (Cẩm Giàng) và phường Hoàng Tân (Chí Linh) với tổng diện tích 30 ha. Giống lúa sinh trưởng và phát triển tốt, bông to, nhiều hạt, đẻ nhánh tập trung, cứng cây, ít sâu bệnh, nhất là bệnh đạo ôn và bạc lá. Năng suất đạt 69,1 tạ/ha, cao hơn giống đối chứng Bắc thơm số 7 từ 18-19,8 tạ/ha.

HUYỀN TRANG