Hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải: 3 trọng điểm chống lũ trên đê sông ngoài

THỨ HAI, 13/07/2020 09:31:52

Đây là các công trình điều tiết, phân vùng nằm trong nội đồng nên khi xảy ra mưa úng thường xuyên mở thông để tiêu nước.

Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải xác định 3 trong tổng số 4 trọng điểm chống lũ trên đê sông ngoài thuộc địa bàn tỉnh là âu thuyền Cầu Cất (TP Hải Dương), cụm công trình cống Cầu Xe - An Thổ (Tứ Kỳ), trạm bơm My Động (Thanh Miện).

Đây là các công trình điều tiết, phân vùng nằm trong nội đồng nên khi xảy ra mưa úng thường xuyên mở thông để tiêu nước. Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải yêu cầu công nhân vận hành đúng quy trình, hạn chế xói lở thượng, hạ lưu; chằng chống chắc chắn khi có bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến hệ thống. Doanh nghiệp đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phối hợp xây dựng phương án bảo vệ trọng điểm, hạn chế thấp nhất thiệt hại khi xảy ra sự cố.   

TRẦN HIỀN