Hỗ trợ 34 tỷ đồng cho liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

THỨ BẢY, 30/11/2019 12:05:53

Dự kiến, năm 2020, Hải Dương sẽ dành trên 34 tỷ đồng để hỗ trợ liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn.

Vải thiều Hải Dương là một trong những sản phẩm được liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 5.7.2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, những dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp được hỗ trợ 30% vốn đầu tư máy móc trang thiết bị; xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ liên kết (nhà xưởng, bến bãi …). Tổng mức hỗ trợ không quá 10 tỷ đồng.

Đơn vị đầu tư vào nông nghiệp sẽ được hỗ trợ 100% chi phí tư vấn xây dựng liên kết, tối đa không quá 300 triệu đồng, hỗ trợ 40% chi phí chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi.

Để được hưởng ưu đãi, các bên liên kết phải bảo đảm một số điều kiện như phù hợp với quy hoạch, có giấy chứng nhận hoặc cam kết bảo đảm chất lương sản phẩm, an toàn thực phẩm; thời gian liên kết tối thiểu 3 năm hoặc 5 năm…

Việc liên kết cho phép áp dụng các quy trình sản xuất phù hợp, hiện đại, bảo đảm chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, nâng cao năng lực quản lý, điều hành và tổ chức sản xuất theo hợp đồng nhằm tránh tình trạng "được mùa mất giá".

Ngoài ra, liên kết còn giúp doanh nghiệp chủ động nguồn nguyên liệu, tạo điều kiện ứng dụng khoa học, kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Sau 3 năm triển khai, Hải Dương đã hỗ trợ trên 31 tỷ đồng, với quy mô 10.213 ha. Trong đó, xây dựng được 214 vùng lúa hàng hóa tập trung với quy mô tối thiểu 30 ha/vùng, tổng diện tích 7.353 ha; 93 vùng sản xuất rau màu vụ đông, quy mô tối thiểu 5 ha/vùng, tổng diện tích 1.170 ha; 40 vùng sản xuất rau chuyên canh, quy mô tối thiểu 5 ha/vùng, tổng diện tích 633 ha; 37 vùng sản xuất trái cây, quy mô tối thiểu 10 ha/vùng, tổng diện tích 491 ha; 44 mô hình trái cây, rau màu sản xuất theo quy trình VietGap, quy mô tối thiểu 5 ha/vùng, tổng diện tích 566 ha.

Sản phẩm nông nghiệp sẽ được hỗ trợ liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm

Hiện nay, việc thực hiện liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp bộc lộ nhiều bất cập như: Các chính sách chỉ tập trung vào sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, trong đó chủ yếu là trồng trọt, chưa có quy định cụ thể khâu tham gia liên kết, đặc biệt là chế biến. Điều kiện hỗ trợ cao, định mức hỗ trợ thấp, thủ tục rườm rà, khó tiếp cận nguồn vốn. Diện tích canh tác tham gia vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp còn thấp. Số nông dân tham gia liên kết chưa cao; hợp đồng tiêu thụ giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân ký kết chưa chặt chẽ, còn tình trạng phá vỡ hợp đồng; tỷ lệ bao tiêu sản phẩm qua hợp đồng liên kết thấp.

Bên cạnh đó, hiện nay, việc thực hiện liên kết của các doanh nghiệp, hợp tác xã còn lúng túng, nhất là trong khâu lập dự án. Vai trò cầu nối của hợp tác xã trong liên kết còn yếu. Công tác quản lý, giám sát, đánh giá thực hiện dự án của các cơ quan quản lý nhà nước còn chưa chặt chẽ. Chế tài xử lý các tranh chấp hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chưa đủ mạnh… 

Dự kiến, năm 2020, Hải Dương sẽ dành trên 34 tỷ đồng để hỗ trợ liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn. Trong đó, dành 24 tỷ đồng hỗ trợ 30% kinh phí xây dựng hạ tầng phục vụ liên kết; 3 tỷ đồng hỗ trợ 40% tổng kinh phí thực hiện mô hình ứng dụng công nghệ cao. Số tiền còn lại tập trung hỗ trợ chi phí chứng nhận cơ sở sản xuất thực phẩm an toàn, cơ sở an toàn dịch bệnh, kinh phí đào tạo nghề, hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm thông qua các dịch vụ tập trung của Hợp tác xã nông nghiệp…
Theo báo Diễn đàn Doanh nghiệp