Hỗ trợ tiêm vaccine phòng cúm cho gia cầm

THỨ NĂM, 11/06/2020 15:12:24

Tỉnh sẽ hỗ trợ kinh phí tiêm vaccine phòng cúm gia cầm ở các gia trại, trang trại quy mô nhỏ lẻ và toàn bộ đàn gia cầm giống trong tỉnh.

Đối với đàn gia cầm nuôi tại các cơ sở chăn nuôi công nghiệp, trang trại quy mô vừa và lớn, chủ cơ sở chăn nuôi tự mua vaccine để tiêm phòng.

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với UBND cấp xã rà soát gia cầm trong diện được hỗ trợ và tổng hợp số lượng vaccine đăng ký gửi về Chi cục Thú y tỉnh trước ngày 20.6. Chi cục sẽ chuyển vaccine cúm gia cầm về các địa phương và hướng dẫn kỹ thuật để tiêm phòng đạt kết quả cao.

KHÁNH HÒA