Hội Nông dân TP Chí Linh: Nhiều hoạt động hỗ trợ nông dân

THỨ BẢY, 11/01/2020 08:16:13

Năm 2019, các cấp Hội Nông dân (HND) TP Chí Linh đã tập trung triển khai, thực hiện hoạt động hội và đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Hội Nông dân TP Chí Linh khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng tổ chức hội và phong trào nông dân năm 2019

Đến cuối năm 2019, Quỹ Hỗ trợ nông dân 2 cấp có trên 2,8 tỷ đồng, tăng 200 triệu đồng so với đầu năm. Qua đó giúp hội viên nông dân vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. HND thành phố cũng phối hợp với các ngân hàng giúp hộ nông dân vay vốn. Đến nay, tổng dự nợ do HND TP Chí Linh quản lý tại Ngân hàng Chính sách xã hội là 79,2 tỷ đồng, cho 2.373 hộ vay; dư nợ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Hải Dương II là 121,1 tỷ đồng, cho 943 hộ vay. HND thành phố tiếp nhận nguồn vốn giải quyết việc làm của HND tỉnh 600 triệu đồng cho 30 hội viên nông dân phường Cổ Thành vay. 

Các nguồn vốn trên được sử dụng đúng mục đích, giúp hội viên đầu tư phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Tại hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 tổ chức ngày 10.1, HND TP Chí Linh đã khen thưởng cho 16 tập thể, 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng tổ chức hội và phong trào nông dân năm 2019.

THẾ ANH