Hưng Long: Nông dân thu lãi 4 triệu đồng/sào ấu gai

THỨ NĂM, 21/11/2019 15:38:12

​Người dân xã Hưng Long (Ninh Giang) đang thu hoạch ấu gai, giá bán tại ruộng từ 9.000- 12.000 đồng/kg, tương đương cùng kỳ năm ngoái.


Người dân xã Hưng Long bán ấu gai từ 9.000-12.000 đồng/kg
Năng suất đạt 5-6 tạ/sào, giảm 0,5 tạ/ sào do thời tiết diễn biến thất thường ảnh hưởng đến năng suất. Trừ chi phí, người dân thu lãi 4 triệu đồng/sào.

Toàn xã hiện có hơn 80 hộ trồng ấu gai với diện tích 80 ha, tăng 10 ha so với năm trước.Xã dự kiến mở rộng thêm 10 ha ấu gai vào năm 2020.
QUANG CHIẾN