Kinh Môn chuyển đổi trên 140 ha cây trồng

THỨ TƯ, 04/12/2019 10:45:43

Trong 2 năm 2018-2019, thị xã Kinh Môn đã chuyển đổi trên 140 ha đất trồng lúa sang trồng các cây khác.


Thị xã Kinh Môn chuyển đổi được trên 140 ha đất trồng lúa sang trồng các loại cây khác
Trong đó, trên 91 ha cây trồng hằng năm, gần 34 ha cây trồng lâu năm, còn lại trồng lúa kết hợp với nuôi thủy sản. Một số địa phương chuyển đổi được nhiều là phường Long Xuyên (gần 60 ha), Thất Hùng (gần 45 ha), xã Lê Ninh (gần 18 ha)... Hiệu quả kinh tế sau chuyển đổi đạt từ 250- 350 triệu đồng/ha, cao gấp nhiều lần cấy lúa.

Năm 2020, thị xã Kinh Môn phấn đấu chuyển đổi trên 132 ha đất trồng lúa.
PV