Kinh Môn hỗ trợ người trồng tỏi và nuôi lợn nái

THỨ HAI, 14/09/2020 09:51:59

Thị xã Kinh Môn vừa có chính sách hỗ trợ người trồng tỏi và nuôi lợn nái nhằm khôi phục, phát triển sản xuất.

Theo đó, thị xã hỗ trợ gần 14,3 triệu đồng tiền phân bón hữu cơ cho 1 ha trồng tỏi (chỉ hỗ trợ những hộ trồng từ 1 sào trở lên). Hỗ trợ 3 triệu đồng/con lợn nái, định mức hỗ trợ không quá 20 con/trang trại; lợn phải bảo đảm chất lượng, nguồn gốc rõ ràng. Kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách thị xã.

Vụ đông năm 2019-2020, mặc dù có chính sách hỗ trợ nhưng diện tích trồng tỏi của Kinh Môn chỉ đạt 90% kế hoạch. Do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi, phần lớn đàn lợn trên địa bàn thị xã bị chết và tiêu hủy. Hiện tổng đàn lợn của Kinh Môn đạt 17.000 con (giảm 71% so với trước khi xảy ra dịch tả lợn châu Phi), trong đó có 3.000 con lợn nái.

THANH HÀ