Kinh Môn: Hội viên nông dân đóng góp trên 326 tỷ đồng xây dựng các công trình

THỨ HAI, 28/01/2019 13:37:23

Trong 3 năm (2016- 2018), Hội Nông dân huyện Kinh Môn đã có nhiều đóng góp xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Các hội viên nông dân đã đóng góp trên 326 tỷ đồng và 9.465 ngày công xây dựng nhiều công trình; hiến 230.906 m2 đất để mở rộng đường giao thông nông thôn và các công trình. Đồng thời tham gia xây dựng, tu sửa 877 km đường và 496 km kênh mương. 

Những năm qua, Hội Nông dân huyện còn phát động phong trào giúp đỡ vốn vay không lấy lãi, giúp giống cây con và kinh nghiệm sản xuất cho các hộ nghèo. Kết quả đã có 450 hộ thoát nghèo.
PV