Kinh Môn: Nhiều chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp

THỨ NĂM, 21/05/2020 10:10:16

Vụ mùa năm nay, thị xã Kinh Môn sẽ trợ giá giống lúa thuần Hà Phát 3. Ngoài ra, thị xã Kinh Môn cũng hỗ trợ chế phẩm cho các địa phương xử lý rơm rạ sau thu hoạch vụ xuân.

Vụ mùa năm nay, thị xã Kinh Môn sẽ trợ giá giống lúa thuần Hà Phát 3. Để được hỗ trợ, các địa phương phải quy vùng tối thiểu từ 3 ha/vùng trở lên, được hỗ trợ 50% giá lúa giống. Những địa phương quy vùng được giống lúa Hà Phát 3 sẽ được hỗ trợ phân bón lá A2 cải tạo đất, định mức 1 lọ/ sào, tương đương 30.000 đồng. Thị xã sẽ hỗ trợ 100% kinh phí loại phân bón này.

Để thuận tiện trong làm đất gieo cấy vụ mùa, thị xã Kinh Môn còn hỗ trợ chế phẩm cho các địa phương xử lý rơm rạ sau thu hoạch vụ xuân, định mức 1 gói/sào, tương đương 35.000 đồng, được hỗ trợ 10% diện tích gieo cấy lúa vụ xuân, ưu tiên phần ruộng chua trũng.

PV