​Kinh Môn phấn đấu có ít nhất 8 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên

THỨ HAI, 03/08/2020 11:12:57

Năm nay, thị xã Kinh Môn có 15 sản phẩm của 9 chủ thể tham gia Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP).


Mật ong rừng An Sinh là một trong những sản phẩm đăng ký tham gia OCOP của huyện Kinh Môn
Trong đó có 2 sản phẩm nâng hạng từ 4 sao lên 5 sao, 4 sản phẩm đăng ký lần đầu và 9 sản phẩm đã tham gia từ năm trước nhưng chưa được xếp hạng. Thị xã phấn đấu có ít nhất 8 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao trở lên. Cơ quan chuyên môn của huyện đang hướng dẫn các chủ thể hoàn thiện những tiêu chí còn thiếu của sản phẩm OCOP.

Năm 2019, thị xã Kinh Môn có 2 sản phẩm là tỏi đen Vietkiga, rượu nếp cái hoa vàng Phương Khiêm được UBND tỉnh công nhận là sản phẩm OCOP 4 sao.
                                                                                      PV