Kinh Môn: Sẽ chuyển đổi cơ cấu cây trồng nếu xảy ra hạn nặng

THỨ NĂM, 21/11/2019 07:31:47

​Để chủ động chống hạn, thị xã Kinh Môn yêu cầu các xã, phường, HTX Dịch vụ nông nghiệp sớm nạo vét, tu bổ kênh mương, chủ động dự trữ nguồn nước đổ ải.

Nếu hạn nghiêm trọng, thị xã sẽ bố trí 11 trạm bơm dã chiến để lấy nước. Nếu hạn đặc biệt nghiêm trọng, các cống lấy nước ở hạ lưu khu vực thủy triều bị xâm nhập mặn cục bộ sẽ ảnh hưởng đến việc lấy nước đổ ải của 11 xã, phường, các trạm bơm tưới thuộc khu Nhị Chiểu và Tam Lưu sẽ thiếu nước tưới nghiêm trọng, thì ngoài vận hành các trạm bơm dã chiến, thị xã Kinh Môn sẽ đóng các cống dưới đê, không để nước dự trữ rò rỉ.

Trong trường hợp bất khả kháng, không đủ nước đổ ải vụ chiêm xuân, thị xã Kinh Môn sẽ xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp. Thị xã cũng trích trên 5,8 tỷ đồng phục vụ các hoạt động chống hạn. Từ năm 2014-2018, thị xã luôn có từ 250-355 ha đất nông nghiệp bị hạn mỗi năm.
PV