Kinh Môn: Tưới tiết kiệm cho năng suất cây trồng cao

THỨ TƯ, 03/06/2020 16:22:06

Thị xã Kinh Môn hiện có khoảng 72 ha sử dụng hình thức tưới nước tiết kiệm. Trong đó, 52 ha được Nhà nước hỗ trợ kinh phí, còn lại do người dân tự đầu tư.

Một số địa phương có nhiều diện tích tưới tiết kiệm là Thất Hùng, Bạch Đằng, Long Xuyên...

Ứng dụng mô hình tưới tiên tiến, tiết kiệm nước đã giúp nông dân giảm lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật... Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, dùng mô hình tưới này giúp năng suất cây trồng tăng từ 20-40%, có những hộ tăng 50-70%; giảm từ 20-50% công lao động so với phương pháp tưới tràn truyền thống.

Tưới tiết kiệm nước cho cây trồng là áp dụng quy trình kỹ thuật và thiết bị tiên tiến để tưới theo phương pháp nhỏ giọt, phun mưa, tưới ngầm, bảo đảm cấp nước theo nhu cầu của cây trồng...
PV