Làm thủy lợi đông xuân đạt hơn 40%

THỨ BA, 24/11/2020 19:32:31

Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh phấn đấu sẽ hoàn thành làm thủy lợi đông xuân trước ngày 15.12, sớm hơn kế hoạch của UBND tỉnh.


Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh làm thủy lợi đông xuân đạt hơn 40% kế hoạch
Theo Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh, đến ngày 23.11, các xí nghiệp thành viên đã nạo vét được hơn 159.800 m3 bùn đất ở kênh dẫn nhánh, kênh nổi, cửa cống, hố hút, đạt hơn 40% kế hoạch làm thủy lợi đông xuân. Tiến độ nạo vét của một số đơn vị đạt cao so với kế hoạch như Gia Lộc (80%), TP Chí Linh (hơn 77%), Kim Thành (hơn 60%)...

Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi các huyện, thị xã, thành phố đã phối hợp chính quyền địa phương giải phóng mặt bằng, tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động máy móc, nhân lực để làm thủy lợi đông xuân. Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh phấn đấu sẽ hoàn thành làm thủy lợi đông xuân trước ngày 15.12, sớm hơn kế hoạch của UBND tỉnh.
TH