Mở rộng diện tích lúa nếp đặc sản

THỨ NĂM, 23/07/2020 08:34:55

Vụ mùa năm nay, toàn tỉnh gieo cấy 4.500 ha lúa nếp đặc sản gồm các giống nếp cái hoa vàng, nếp quýt, nếp xoắn, tăng 200 ha so với cùng kỳ năm trước.

Lúa nếp đặc sản được gieo cấy ở các huyện Kim Thành (2.500 ha), Kinh Môn (800 ha), Thanh Hà (500 ha), TP Hải Dương (400 ha), TP Chí Linh (300 ha).

Đây là giống chỉ gieo cấy trong vụ mùa, cho năng suất từ 45-50 tạ/ha. Với giá bán cao hơn từ 25-30% so với lúa nếp thông thường, người dân thu lãi từ 25-30 triệu đồng/ha.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có kế hoạch tiếp tục mở rộng diện tích lúa nếp đặc sản.

DC