Mở rộng diện tích vụ đông thêm gần 2.400 ha

THỨ SÁU, 16/10/2020 11:26:00

Vụ đông năm nay, toàn tỉnh sẽ mở rộng gần 2.400 ha rau màu, nâng tổng diện tích gieo trồng lên gần 23.000 ha.


Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra tình hình sản xuất vụ đông tại Gia Lộc

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về phấn đấu vượt kế hoạch từ 10-15% diện tích và giá trị cây trồng vụ đông năm nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã khảo sát thực tế sản xuất để giao chỉ tiêu mở rộng diện tích cho từng địa phương. Theo đó, toàn tỉnh sẽ mở rộng gần 2.400 ha rau màu vụ đông, nâng tổng diện tích gieo trồng lên gần 23.000 ha. Các địa phương có diện tích mở rộng lớn là thị xã Kinh Môn (370 ha), huyện Tứ Kỳ (300 ha), các huyện Ninh Giang, Gia Lộc (mỗi nơi tăng 280 ha)...

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn nông dân mở rộng diện tích cây vụ đông trên đất trồng 2 vụ lúa, tập trung gieo trồng các cây chủ lực là cà rốt, hành tỏi...; tăng vụ trên chân đất chuyên màu với các loại rau, gia vị ngắn ngày. Tiếp tục có chính sách hỗ trợ cấp xã mở rộng diện tích gieo trồng...

 HOÀNG LINH