Mở trên 20 lớp chuyển giao kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh trên cây vải

THỨ TƯ, 20/11/2019 17:02:33

​Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Thanh Hà đã mở hơn 20 lớp chuyển giao tiến bộ kỹ thuật (mỗi lớp từ 50- 70 lượt người) chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây vải.

Trung tâm còn phối hợp với Công ty TNHH Syngenta tổ chức 2 buổi hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây vải cho khoảng 1.200 nông dân 6 xã khu Hà Đông và các xã có diện tích trồng vải lớn, gồm: Thanh Thủy, Thanh Xá, Thanh Sơn, Thanh Khê.

Hiện nay, trung tâm tập trung hướng dẫn nông dân trong huyện khống chế và xử lý lộc đông trên cây vải. Cứ 10-15 ngày, trung tâm gửi công văn hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh cho loại cây này đến các xã, thị trấn; thường xuyên cử cán bộ và khuyến nông viên cơ sở bám sát địa bàn để hỗ trợ nông dân các biện pháp chăm sóc cây vải.
PV