​Nam Sách: Bao tiêu 1.300 ha lúa, rau màu

THỨ HAI, 10/08/2020 09:06:31

Huyện Nam Sách có 1.300 ha lúa, rau màu có hợp đồng bao tiêu từ đầu vụ gồm 800 ha lúa, 500 ha rau màu.

Các sản phẩm được doanh nghiệp ký hợp đồng thu mua là lúa chất lượng cao, cà rốt, hành, dưa hấu… Do liên kết sản xuất với tiêu thụ nên không bị ảnh hưởng bởi biến động thị trường, nông dân chắc chắn có lãi.

Ngoài diện tích được bao tiêu, mỗi năm huyện xây dựng được khoảng 80 vùng lúa, 90 vùng rau màu sản xuất tập trung với tổng diện tích hơn 2.000 ha. Đây là cơ sở để huyện tiếp tục thực hiện các hợp đồng bao tiêu.
DŨNG CƯỜNG