Nam Sách biểu dương nông dân điển hình tiên tiến

THỨ NĂM, 06/08/2020 15:39:54

Sáng 6.8, tại hội nghị nông dân điển hình tiên tiến lần thứ V giai đoạn 2015-2020, Hội Nông dân huyện Nam Sách đã khen thưởng 4 tập thể và 16 cá nhân điển hình tiên tiến.


Lãnh đạo Hội Nông dân huyện Nam Sách tặng giấy khen cho các cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

5 năm qua, các cấp hội nông dân trong huyện tín chấp với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho nông dân vay với số dư nợ 78 tỷ đồng. Các cán bộ hội, hộ sản xuất kinh doanh giỏi nhận giúp đỡ 2.538 lượt hộ nghèo, giúp 1.197 hộ thoát nghèo, nhiều hộ vươn lên thành hộ sản xuất kinh doanh giỏi. Nông dân trong huyện đã đóng góp hơn 104,4 tỷ đồng, hàng chục nghìn ngày công, hiến 490.068 m2 đất ở và đất ruộng để làm đường giao thông nông thôn, kênh mương...

HUYỀN TRANG