Nam Sách: Thí điểm mô hình trồng cỏ mái đê

THỨ NĂM, 03/12/2020 18:32:16

Hạt Quản lý đê huyện Nam Sách đang triển khai thí điểm mô hình trồng cỏ ven tuyến đê qua các xã Cộng Hòa, An Sơn.

Loại cỏ được trồng có thân nhỏ, bò sát đất, sinh trưởng nhanh thành các thảm cỏ lớn, dùng làm thức ăn cho đại gia súc hoặc cá. Trồng cỏ giúp bảo vệ mái đê, hạn chế các loại cây dại phát triển.

Trước đó, Hạt Quản lý đê huyện Nam Sách đã phát quang hơn 4 km mái đê thuộc tuyến hữu sông Kinh Thầy và tuyến tả sông Thái Bình. Trong đó, ưu tiên phát quang ở những khu vực có cỏ dại mọc nhiều nhằm phát hiện kịp thời các sự cố đê điều.

KHÁNH HÒA