Nam Sách trồng được 2.305 ha cây vụ đông các loại

THỨ NĂM, 29/10/2020 21:00:25

Thời gian qua, huyện Nam Sách tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất vụ đông. Đến nay, huyện trồng được 2.305 ha cây vụ đông các loại, vượt 0,2% kế hoạch đề ra.

Trong đó, có 55 ha ngô, 189 ha bí, 373 ha cây cà rốt, 1.479 ha hành tỏi, 11 ha khoai tây và 198 ha rau các loại. Cơ cấu cây trồng của huyện cơ bản ổn định như năm trước. Cây hành tỏi, bí, ngô, cà rốt vẫn là thế mạnh và được nông dân của huyện tập trung trồng. Các địa phương có diện tích trồng lớn là các xã An Bình (250 ha), Cộng Hòa (245 ha), An Lâm (215 ha), Nam Trung (205 ha)...

Hiện nay, các diện tích cây trồng của huyện cơ bản sinh trưởng, phát triển tốt.

DT