Năng suất lúa hữu cơ trên bãi rươi giảm 4-5 tạ/ha

THỨ NĂM, 04/06/2020 10:33:23

Người dân xã An Thanh (Tứ Kỳ) đang thu hoạch lúa hữu cơ trên bãi rươi, năng suất từ 42-44 tạ/ha, giảm từ 4-5 tạ/ha so với vụ chiêm xuân năm trước.

Nguyên nhân giảm chủ yếu do một số diện tích lúa bị nhiễm mặn.

Các giống lúa cấy trên bãi rươi là J02, Bắc hương 9. Công ty CP Nông nghiệp Thế hệ mới là đơn vị thu mua số thóc này. Toàn xã hiện có 137 ha diện tích lúa hữu cơ trên bãi rươi.

PV