Năng suất lúa mùa ước tăng hơn 2 tạ/ha

THỨ SÁU, 18/09/2020 21:20:31

Năng suất lúa mùa năm nay của tỉnh ước cao hơn 2,08 tạ/ha so với vụ mùa trước.


Năng suất lúa ở Nam Sách ước đạt 60 tạ/ha    
Sáng 18.9, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá thực tế năng suất lúa mùa tại các huyện Nam Sách, Kinh Môn.

Năng suất lúa mùa toàn tỉnh ước đạt 58,2 tạ/ha, tăng 2,08 tạ/ha so với vụ mùa trước. Nguyên nhân do cơ quan chuyên môn quyết liệt chỉ đạo nông dân tuân thủ lịch thời vụ, cơ cấu giống nên sâu bệnh ít phát sinh, gây hại. Các địa phương dự kiến có năng suất lúa đạt cao là thị xã Kinh Môn (63,5 tạ/ha), các huyện Bình Giang (61 tạ/ha), Nam Sách (60 tạ/ha)...

Đến nay, nông dân các huyện Gia Lộc, Kim Thành, Thanh Miện đang thu hoạch lúa mùa cực sớm. Từ ngày 1-10.10, toàn tỉnh sẽ thu hoạch lúa tập trung. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương chỉ đạo nông dân huy động nhân lực, máy móc khẩn trương thu hoạch lúa chín theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng” để giải phóng đất trồng cây vụ đông. Với trà mùa muộn, cần thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện và xử lý kịp thời khi sâu bệnh phát sinh.
DŨNG CƯỜNG