Ninh Giang: 2 sản phẩm lợi thế phát triển

THỨ BA, 26/11/2019 07:42:40

Theo đại diện Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ninh Giang, giai đoạn 2019-2020, huyện phấn đấu có từ 1-2 sản phẩm tham gia đề án mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Theo đó, huyện đã lựa chọn ổi Hiệp Lực và bánh gai có lợi thế phát triển để làm sản phẩm OCOP cấp huyện.

Giai đoạn 2021-2030, Ninh Giang tập trung xây dựng và phát triển một số sản phẩm truyền thống tại các xã, thị trấn, phấn đấu mỗi năm có ít nhất 1 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3-4 sao cấp tỉnh.

PV