Ninh Giang gieo cấy thí điểm 80 ha giống lúa Hương Biển 3

THỨ NĂM, 27/08/2020 15:58:38

Vụ mùa năm nay, huyện Ninh Giang gieo cấy thí điểm 80 ha giống lúa Hương Biển 3 tại 15 xã.

Đây là giống lúa ngắn ngày, kháng bạc lá tốt, cao cây, thích hợp gieo cấy ở chân ruộng trũng thấp. UBND huyện hỗ trợ người dân 17.000 đồng/kg thóc giống. Nếu hiệu quả, huyện sẽ đưa vào cơ cấu giống, thay thế cho giống BC15.

BC15 là giống lúa chủ đạo của huyện Ninh Giang trong vụ mùa. Tuy nhiên, thời gian gần đây, giống lúa này dễ nhiễm bệnh bạc lá trên diện rộng và qua nhiều vụ chưa được khắc phục.

PV