Ninh Giang: Phấn đấu năng suất lúa tăng 1,58 tạ/ha

THỨ BA, 26/11/2019 18:05:57

Vụ đông xuân 2019-2020, toàn huyện Ninh Giang phấn đấu gieo trồng 6.900 ha, giá trị sản xuất đạt 56 triệu đồng/ha.

Trong vụ này, huyện gieo cấy 6.450 ha lúa, tăng 32,3 ha so với vụ đông xuân 2018; phấn đấu đạt năng suất 65 tạ/ha, tăng 1,58 tạ/ha. Các địa phương trong huyện trồng 450 ha rau màu gồm 120 ha ngô, 30 ha ớt, 30 ha bí xanh và nhiều loại rau khác. 

Để đạt mục tiêu trên, huyện chỉ đạo các địa phương chủ động lựa chọn các giống cây trồng phù hợp với diễn biến thời tiết nóng ấm và tình hình sâu bệnh.

PV