Ninh Giang: Sản lượng nếp cái hoa vàng không đủ bán

THỨ BA, 26/11/2019 12:48:15

Nông dân Ninh Giang đang bán thóc nếp cái hoa vàng với giá từ 15.000-16.000 đồng/kg và 25.000-27.000 đồng/kg gạo, tương đương cùng kỳ năm trước.

Do nhu cầu thu mua cao nên sản lượng thóc, gạo nếp cái hoa vàng hiện không đủ bán. Dự kiến, giá bán tiếp tục tăng từ 3.000-5.000 đồng/kg trong thời gian tới.

Nông dân Ninh Giang gieo cấy nếp cái hoa vàng khoảng 3 năm nay với diện tích 40 ha tại các xã Tân Phong, Hồng Phong, Ninh Hải, Kiến Quốc, năng suất đạt từ 1,6-1,8 tạ/sào. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện phối hợp với các HTX làm bao bì, nhãn mác cho sản phẩm này và liên kết với các đơn vị thu mua.

PV