Ninh Giang: Tổng đàn lợn tăng gần 6.500 con

THỨ BA, 14/07/2020 14:04:51

So với thời điểm công bố hết dịch tả lợn châu Phi, hiện nay tổng đàn lợn trên địa bàn huyện Ninh Giang đạt gần 20.000 con, tăng khoảng 6.500 con.

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ninh Giang, đến nay tổng đàn lợn trên địa bàn đạt gần 20.000 con, tăng khoảng 6.500 con so với tháng 11.2019 (thời điểm huyện công bố hết dịch tả lợn châu Phi). Số lượng lợn thịt chiếm 50%, còn lại là lợn nái, lợn đực đang khai thác nguồn giống và lợn con.

Hiện trên địa bàn huyện có khoảng 150 hộ chăn nuôi có quy mô gia trại, trang trại và gần 1.000 hộ dân chăn nuôi nhỏ lẻ.
PV