Nông dân Nam Sách trồng bắp cải xuất khẩu gắn với bao tiêu sản phẩm

THỨ BẢY, 30/11/2019 10:04:10

Vụ đông năm nay, bà con nông dân 2 xã Hợp Tiến và Nam Tân (Nam Sách) tham gia chương trình kết nối trồng bắp cải xuất khẩu gắn với bao tiêu sản phẩm trên diện tích 8 ha.

Nông dân xã Nam Tân đang chăm sóc bắp cải

Hai HTX Dịch vụ Nông nghiệp Nam Tân và Hợp Tiến đại diện cho các nông dân ký kết với Công ty TNHH một thành viên Hưng Việt (TP Hải Dương). Công ty có trách nhiệm tổ chức tập huấn về kỹ thuật trồng, phương pháp chăm bón, ứng trước giống vốn cho nông dân với 600 đồng/cây, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật.

Đến vụ thu hoạch, công ty bao tiêu toàn bộ nông sản cho bà con với những chiếc bắp cải trọng lượng từ 1,3 kg trở lên, giá 3.000 đồng/kg. Đến cuối vụ, công ty sẽ đối trừ tiền giống, phân bón đã ứng trước, số tiền còn lại sẽ thanh toán cho người dân.

NGUYỄN HỮU VÂN