Phấn đấu vượt từ 10-15% kế hoạch sản xuất vụ đông

THỨ NĂM, 24/09/2020 13:00:27

Trước tình hình Trung Quốc bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 và mưa lũ, theo các chuyên gia nhận định việc tiêu thụ nông sản của nước ta sẽ có nhiều thuận lợi.

 
Nông dân Gia Lộc gieo trồng vụ đông         
 

Dự báo vụ đông lạnh, rét đến sớm, thuận lợi cho các loại cây ưa lạnh phát triển và cho năng suất cao... Do đó, tỉnh ta đã đặt mục tiêu vượt từ 10-15% diện tích gieo trồng cây vụ đông (tương đương từ 2.050-3.075 ha).

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương có diện tích gieo trồng vụ đông thấp là Ninh Giang, Thanh Miện, Bình Giang mở rộng diện tích trồng cây vụ đông bằng cách lựa chọn những cây dễ trồng, rộng thời vụ như ngô, khoai tây, rau các loại... để gieo trồng. Mỗi xã, thị trấn xây dựng ít nhất 1 mô hình sản xuất tập trung, tạo điều kiện cho liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản.

Theo kế hoạch ban đầu, vụ đông năm 2020-2021, toàn tỉnh gieo trồng 20.500 ha cây vụ đông, phấn đấu giá trị sản xuất đạt 165 triệu đồng/ha. 

NM