Ra mắt mô hình tổ hợp tác trồng chuối tiêu an toàn tại thôn Bãi Mạc

THỨ BẢY, 26/09/2020 10:19:25

Chiều 25.9, Hội Phụ nữ xã Thượng Quận (Kinh Môn) ra mắt mô hình tổ hợp tác trồng chuối tiêu an toàn tại thôn Bãi Mạc.


Ra mắt Ban điều hành mô hình trồng chuối tiêu an toàn

Tổ hợp tác này có 20 thành viên tham gia, trồng trên diện tích hơn 40.400 m2.

Tổ hợp tác trồng chuối tiêu an toàn được thành lập trên cơ sở tự nguyện của các thành viên. Các thành viên sẽ được hướng dẫn, chia sẻ kỹ thuật trồng, chăm sóc và quảng bá, bao tiêu sản phẩm, hỗ trợ một phần thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất...

Đến nay, Hội Phụ nữ thị xã Kinh Môn đã xây dựng được 6 mô hình tổ hợp tác phát triển kinh tế do Hội Phụ nữ các phường, xã thành lập. 

THANH HOA