Sản lượng vải của xã Thanh Quang đạt khoảng 5.400 tấn

CHỦ NHẬT, 17/05/2020 16:43:13

Năm nay, xã Thanh Quang có khoảng 4.800 tấn vải thiều sớm, là nơi có nhiều vải thiều sớm nhất huyện Thanh Hà.


Điểm thu mua vải ở xã Thanh Quang tấp nập từ sáng sớm

Theo UBND xã Thanh Quang (Thanh Hà), năm nay sản lượng vải của xã đạt khoảng 5.400 tấn, trong đó vải thiều sớm khoảng 4.800 tấn, còn lại là vải thiều muộn. Đây là xã có nhiều vải thiều sớm nhất huyện Thanh Hà. Giá vải khoảng 3 ngày nay liên tục tăng. Ngày 14.5 giá vải u trứng trắng 50.000 đồng/kg, u hồng 35.000 đồng/kg. Ngày 17.5, u trứng trắng tăng lên 53.000 đồng/kg, u hồng 37.000 đồng/kg loại đẹp.

Theo UBND xã Thanh Quang, hiện nay thương lái trong nước vẫn về thu mua bình thường để tiêu thụ nội địa và xuất sang Trung Quốc. Năm nay giá vải sớm ổn định hơn so với những năm trước.

MINH NGUYỆT