Thanh Hà phấn đấu diện tích lúa lai, lúa chất lượng theo vùng tập trung đạt trên 70%

THỨ BA, 24/11/2020 18:03:39

Chiều 24.11, huyện Thanh Hà tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân năm 2020-2021.


Lãnh đạo huyện Thanh Hà phát biểu chỉ đạo hội nghị

Vụ đông xuân này huyện Thanh Hà có kế hoạch gieo cấy 1.100 ha lúa. Trà lúa xuân sớm chiếm khoảng 8% diện tích, cấy mạ dược, tập trung cấy giống lúa nếp 415, nếp DT22, gieo mạ từ ngày 5-10.2.2021. Trà xuân muộn chiếm 92% diện tích, gieo cấy các giống lúa thuần như Q5, KD18, TBR1, nếp 97 gieo mạ từ ngày 1-25.2.2021...

Mỗi xã, thị trấn lựa chọn từ 1-2 giống lúa chủ đạo, quy hoạch thành vùng gieo cấy tập trung. Tiếp tục phấn đấu mở rộng diện tích gieo cấy lúa lai, lúa chất lượng theo vùng tập trung đạt trên 70%; phấn đấu toàn huyện có 50 ha lúa được cấy bằng máy. 

Tại hội nghị, huyện Thanh Hà cũng triển khai kế hoạch làm thủy lợi đông xuân và kế hoạch tổ chức 8 đợt diệt chuột năm 2021. Huyện dự kiến nạo vét 4 tuyến kênh ở xã Thanh Cường, Thanh Hải, Tân Việt với khối lượng gần 16.500m3; nạo vét 20 tuyến kênh dẫn tại các xã, thị trấn với khối lượng gần 24.000 m3; 1 tuyến kênh nổi với 800m3 và giao cho các HTX Dịch vụ nông nghiệp, các thôn, hộ dân tự làm tiểu thủy lợi (khối lượng 20.700m3). 

PV