Thanh Hà: Trên 90% diện tích trà vải sớm ra hoa

THỨ SÁU, 17/01/2020 09:11:46

Đến ngày 15.1, trên 90% diện tích trà vải sớm tại huyện Thanh Hà ra hoa, tương đương cùng kỳ năm ngoái.

Vải chính vụ đang phân hóa mầm hoa. Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn huyện, đến thời điểm này thời tiết cơ bản thuận lợi cho cây vải sớm ra hoa. Huyện Thanh Hà đã chỉ đạo nông dân chủ động phòng trừ sâu bệnh, nhất là trị bệnh sương mai hại hoa khi thời tiết âm u, có sương muối gây hại.

Huyện hiện có hơn 3.500 ha vải, gồm gần 1.500 ha vải sớm, còn lại là vải muộn.
MINH NGUYỆT