​Thành lập 4 HTX mới

THỨ HAI, 21/09/2020 10:15:19

Theo Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh thành lập thêm 4 HTX nông nghiệp ở huyện Thanh Hà.

Đó là các HTX: Sản xuất và Thương mại theo hướng hữu cơ Việt Hồng ở xã Việt Hồng; Nông sản an toàn Thái Dương, Nông sản an toàn Thái Minh đều ở xã Hồng Lạc; Dịch vụ môi trường và nông nghiệp Liên Mạc ở xã Liên Mạc.

Cùng thời gian trên, 3 HTX yếu kém ở các huyện Nam Sách, Tứ Kỳ và TP Hải Dương đã giải thể; 9 HTX ở các huyện Nam Sách, Tứ Kỳ, Gia Lộc ngừng hoạt động.

Năm 2020, tỉnh có kế hoạch thành lập 23 HTX và giải thể 10 HTX yếu kém.
NM