Thanh Miện: Hỗ trợ giá nhiều giống lúa vụ chiêm xuân

THỨ NĂM, 21/11/2019 09:08:55

​Vụ chiêm xuân 2019-2020, huyện Thanh Miện sẽ hỗ trợ giá giống và thuốc bảo vệ thực vật cho một số giống lúa.

Cụ thể, hỗ trợ 20.000 đồng/sào và 50% giá giống cho 7 giống lúa, gồm LT2, Hương bình, MN18-1, SH-3, Hạt vàng 36, HG12, BC15 kháng đạo ôn. Đối với diện tích 100 ha gieo trồng các giống lúa chất lượng cao như Hồng đức 9, HN6, DQ11, Hương biển 3, nếp 415, Thiên ưu 8, Đài thơm 8..., huyện sẽ hỗ trợ 50% giá giống với tổng kinh phí gần 100 triệu đồng. Kinh phí hỗ trợ được trích từ nguồn sự nghiệp của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện và nguồn hỗ trợ trồng lúa theo Nghị định 35/NĐ-CP của Chính phủ năm 2020.

Vụ chiêm xuân tới, huyện Thanh Miện dự kiến gieo cấy 6.300 ha lúa và 500 ha cây rau màu, tương đương với vụ chiêm xuân năm ngoái.
PV