Thêm 8 vùng vải sớm được cấp chứng nhận VietGAP

THỨ SÁU, 29/05/2020 07:36:21

Công ty CP Chứng nhận và Kiểm nghiệm FAO (TP Hồ Chí Minh) vừa cấp giấy chứng nhận VietGAP cho 8 vùng vải sớm với diện tích gần 50 ha, tập trung ở xã Thanh Quang (Thanh Hà).

Cán bộ chuyên môn của Công ty CP Chứng nhận và kiểm nghiệm FAO kiểm tra chất lượng quả vải sớm ở Thanh Hà trước khi cấp giấy chứng nhận VietGAP

690 hộ tham gia sản xuất vải theo tiêu chuẩn VietGAP đã được cấp giấy chứng nhận đều tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Cán bộ chuyên môn thường xuyên kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên quả vải. Chất lượng quả vải ở các vùng này hiện đã đủ điều kiện xuất khẩu.

Huyện Thanh Hà hiện có hơn 500 ha vải đã được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP. Nhiều năm nay, huyện đã tích cực tuyên truyền, vận động nông dân áp dụng quy trình sản xuất VietGAP vào 100% diện tích vải.

MINH NGUYỆT