Tiền công cấy tăng

THỨ NĂM, 09/07/2020 14:22:05

Nông dân ở các huyện Bình Giang, Tứ Kỳ, Thanh Miện... đang thuê người cấy bằng tay với giá 320.000-350.000 đồng/sào, tăng 20.000-30.000 đồng so với năm trước.

So với cấy bằng máy, giá thuê cấy bằng tay cao hơn 40.000-60.000 đồng/sào, trong khi người dân phải tự chuẩn bị thóc giống, mất công gieo, chăm sóc mạ. 

Mặc dù giá rẻ hơn nhưng để thuê cấy bằng máy, ngay từ đầu vụ nông dân phải đăng ký diện tích cấy, loại thóc giống với chủ cơ sở máy cấy. Các chủ cơ sở căn cứ vào diện tích gieo mạ để nhận hợp đồng với người dân.

Thời tiết năm nay nắng nóng, ảnh hưởng đến tiến độ cấy cũng như sức khỏe của người lao động nên giá thuê nhân công tăng cao.

PV