Tiêu chuẩn hóa 31 sản phẩm OCOP

THỨ SÁU, 16/08/2019 09:53:51

Đến năm 2020, Hải Dương sẽ tiêu chuẩn hóa 31 sản phẩm nông nghiệp tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), chiếm 30% số sản phẩm OCOP.


Na là sản phẩm nông nghiệp tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm của TP Chí Linh được tiêu chuẩn hóa
Trong đó có 18 sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, 12 sản phẩm làng nghề và 1 sản phẩm dịch vụ du lịch nông thôn là dịch vụ du lịch Đảo Cò (Thanh Miện). Sau khi tiêu chuẩn hóa, các sản phẩm sẽ được định hướng sản xuất, phát triển đồng bộ, tập trung nhằm tạo ra các sản phẩm đồng đều về mẫu mã, chất lượng, đáp ứng nhu cầu của thị trường.
PV