Tổ chức 8 đợt diệt chuột trong năm 2021

THỨ HAI, 23/11/2020 21:00:46

Năm 2021, UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố triển khai 8 đợt diệt chuột để bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

UBND tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí mua thuốc diệt chuột 2 đợt (đợt 1 và đợt 4) cho gần 144.000 ha lúa, rau màu và cây ăn quả. Ngoài ra, các địa phương tùy vào tình hình tự cân đối kinh phí diệt chuột tại các vùng chuyển đổi, vùng cây ăn quả khác.

Các huyện, thị xã, thành phố tổ chức "Tuần lễ diệt chuột" trong đợt 1, đợt 3 (vụ xuân), đợt 4, đợt 6 (vụ mùa), đợt 8 (vụ đông) bằng biện pháp cơ học là đặt bẫy bả, hun khói, săn bắt... kết hợp dọn vệ sinh đồng ruộng. Riêng đợt 1 và đợt 4 bổ sung diệt chuột bằng thuốc hóa học. Các đợt còn lại do UBND cấp xã, HTX Dịch vụ nông nghiệp và nông dân chủ động thực hiện.
DC