TP Chí Linh nạo vét xong 6 tuyến kênh

THỨ NĂM, 26/11/2020 08:02:18

Theo Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Hải Dương, TP Chí Linh đã hoàn thành cơ bản các hạng mục chính trong kế hoạch làm thủy lợi đông xuân.

Nạo vét tuyến kênh tiêu của Trạm bơm Thái Học (TP Chí Linh)

Có 6 trong tổng số 7 tuyến kênh tiêu và 1 tuyến kênh tưới (tỉnh hỗ trợ kinh phí) trên địa bàn đã cơ bản được nạo vét, với tổng khối lượng hơn 30.000 m3. Tuyến kênh tiêu Hoàng Tân - Hoàng Tiến đang tập trung giải phóng mặt bằng...

UBND TP Chí Linh đã thành lập Ban chỉ đạo và triển khai kế hoạch làm thủy lợi, phòng chống hạn vụ đông xuân 2020-2021. Thành phố giao khối lượng tiểu thủy lợi cụ thể cho các phường, xã thực hiện để hoàn thành trong tháng 12, bảo đảm chủ động trữ nước tưới cho cây vụ đông và lúa chiêm. 

THÀNH LONG