TP Hải Dương: 350 ha đất nông nghiệp có nguy cơ thiếu nước

THỨ SÁU, 04/12/2020 13:38:20

UBND TP Hải Dương xác định 350 ha đất sản xuất nông nghiệp ở các xã Quyết Thắng, Tiền Tiến có nguy cơ thiếu nước cao nếu mực nước sông trục xuống thấp.

Căn cứ vào điều kiện tự nhiên, khả năng phục vụ của công trình thủy lợi, vụ đông xuân 2020-2021, UBND TP Hải Dương xác định 350 ha đất sản xuất nông nghiệp ở các xã Quyết Thắng, Tiền Tiến có nguy cơ thiếu nước cao nếu mực nước sông trục xuống thấp. Đây là khu vực có cốt đất cao, không thể sử dụng nước tự chảy, phải dùng bơm điện và có nhiều thời điểm phải huy động bơm dầu để cung cấp nước.

Thành phố xây dựng phương án chống hạn cho vụ đông xuân 2020-2021 trong thời gian đổ ải và tưới dưỡng lúa. Trường hợp xảy ra hạn sẽ nạo vét khẩn cấp một số kênh dẫn, ao hồ; chuẩn bị máy bơm dã chiến để bơm cấp nguồn. Thành phố dự kiến kinh phí phòng chống hạn hơn 1,4 tỷ đồng.

PV