Tứ Kỳ: 14 xã tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao

THỨ NĂM, 04/06/2020 06:22:48

Theo UBND huyện Tứ Kỳ, 14 trong tổng số 22 xã trong huyện đang tập trung xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao.

Xã Tân Kỳ cơ bản đạt 18 tiêu chí. Các xã Quảng Nghiệp, Hưng Đạo, Ngọc Kỳ, Hà Kỳ, Quang Trung, Dân Chủ, Quang Phục đã đạt 15-16 tiêu chí; xã Minh Đức và Bình Lãng đạt 13-14 tiêu chí. 4 xã còn lại đạt 11-12 tiêu chí. Các tiêu chí chưa đạt chủ yếu là giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa. 

Huyện trích kinh phí hỗ trợ 1,5 tỷ đồng cho mỗi xã đăng ký về đích NTM nâng cao trong năm nay là Quảng Nghiệp, Ngọc Kỳ và Quang Trung. 

PV